El dissabte 31 de gener, a les 3 de la matinada, els canals de TV3 canvien de freqüència. Per continuar veient-los cal que resintonitzem els aparells de televisió i busquem els canals que estan marcats amb la paraula “Definitiu”. A partir d’aquesta data, s’apagaran les freqüències antigues. Els canals definitius ja es poden trobar, de manera que ja es pot fer també la resintonització.

Aquest canvi ve motivat pel Pla Tècnic de la TDT del Ministeri d’Indústria per alliberar espectre radioelèctric (Dividend Digital), que obliga els canals de TV3 a modificar les seves freqüències d’emissió. Aquest ajustament obligarà els espectadors a resintonitzar els canals o a fer ajustos a les seves antenes si encara no ho havien fet.

Amb tots aquests canvis, es manté l’oferta de tots els canals de TV3, al mateix temps que se n’assegura la cobertura arreu del territori i la qualitat de la imatge. Així mateix, es recuperaran les desconnexions territorials a les comarques on la seva recepció havia quedat afectada. A partir d’ara, doncs, els telespectadors hauran de resintonitzar els seus aparells de televisió per trobar els canals de TV3 amb la paraula “Definitiu” i ordenar-los segons les seves preferències. Si no troben aquests canals, caldrà avisar un instal•lador de telecomunicacions registrat per fer les modificacions pertinents a l’antena de l’edifici.
A l’hora de resintonitzar, cal tenir en compte que, fins al 31 de gener, els canals de TV3 canals apareixeran dos cops al llistat, ja que durant un temps de transició i per facilitar-ne els canvis, TV3 ha duplicat la presència dels canals. Els únics canals que es mantindran després del 31 de gener són els que estan marcats com a “BCN Definitiu”. Els altres canals sense aquesta paraula desapareixeran el 31 de gener vinent.

Si tot i haver resintonitzat l’aparell de televisió, no s’han trobat els canals de TV3 marcats amb la paraula “Definitiu”, cal contactar l’instal•lador de telecomunicacions registrat per adaptar l’antena de l’edifici. Les comunitats de veïns que es trobin en aquesta circumstància poden beneficiar-se del pla d’ajudes del Ministeri d’Indústria fins el 30 de juny del 2015.

TV3 no ha pogut fer abans la resintonització dels canals definitius com han dut a terme la resta de canals de televisió afectats pel Pla Tècnic de la TDT. La raó és que aquest Pla Tècnic del Ministeri d’Indústria, a més d’instar a moure les freqüències dels canals de televisió ubicades en l’espai radioelèctric que ha de ser alliberat per a la tecnologia 4G mòbil, ha obligat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a tancar un dels dos múltiplexs de què disposava per a l’emissió dels seus continguts. Davant del risc d’haver de tancar algun dels seus canals, la CCMA ha buscat durant aquests mesos, d’acord amb el Govern de la Generalitat, una solució tècnica que permetés el manteniment íntegre de l’oferta.

Informació detallada als espectadors
Per tal d’informar els espectadors del canvi de freqüència dels canals de TV3 i per resoldre tots els seus dubtes o incidències tècniques, s’ha posat en marxa una pàgina web específica amb tota la informació: www.tv3.cat/resintonitza’. Així mateix, TV3 ha iniciat una àmplia campanya informativa en què s’explica aquest procés.

Els espectadors també poden adreçar-se, com és habitual, al Servei d’Atenció a l’Audiència de la CCMA (www.ccma.cat/atencio) per resoldre qualsevol dubte relacionat amb el canvi de freqüències.