Els treballs d’habilitació de la nova centraleta podrien comportar una interrupció temporal del servei telefònic en aquests serveis durant el dijous 8 de juliol.

Aquest mes de juliol l’Ajuntament completarà el desplegament de la nova centraleta telefònica en tots els equipaments i serveis municipals amb l’objectiu de millorar el servei d’atenció que s’ofereix al veïnatge. Així, els darrers espais on es durà a terme aquesta renovació de la centraleta són el camp de futbol, la brigada i el Jutjat de Pau.

En aquest sentit, els treballs d’habilitació d’aquest nou servei podrien comportar una interrupció temporal del servei telefònic en aquestes oficines durant el dijous 8 de juliol.

Si necessiteu contactar amb aquests serveis ho podeu fer a través del telèfon 93 772 50 30.