El passat dijous 29 de març l’arquitecte de la construcció del CEIP Font del Roure va guiar la visita informativa del nou centre a diversos representants de l’Ajuntament, AMPA i directors i mestres dels centres escolars del municipi.

El nou centre s’ha construit per aprofitar el màxim de llum natural, disposa de diposìt de recollida d’aigues pluvials, ascensor, plaques solars, entre moltes altres millores en comparació a altres centres de nova creació. Aquestes millores han estat fruit del consens entre Ajuntament, escola i Generalitat.

El trasllat està previst pels propers 7 i 8 de maig. Durant aquestes dates, per tal poder realitzar el trasllat, els alumnes no tindran horari lectiu.