Durant els mesos de febrer i març s’han donat d’alta 117 nous usuaris.

El passat 15 de març va entrar en un funcionament al Complex Esportiu Municipal (CEM) de Masquefa un nou sistema de reserves per a fer ús de la sala de fitness. Aquest nou model té com a objectius assegurar que tothom pugui fer ús d’aquest espai i disposi de les mateixes oportunitats, conèixer en temps real quanta gent hi ha a la sala, permetre que les persones amb disponibilitat horària es reparteixin en diferents franges, descongestionar les hores amb més afluència, evitar esperes als usuaris, i no generar cues ni aglomeracions.

Així, després de la primera setmana de funcionament d’aquest sistema la valoració que se’n fa és molt positiva; i és que els usuaris han traslladat al CEM Masquefa una acceptació general d’aquest canvi. De fet, del 15 al 19 de març ja s’havien formalitzat 916 reserves per a fer ús de la sala de fitness. Amb tot, se seguirà fent un seguiment d’aquest nou model per atendre tots els dubtes i suggeriments i avaluar-ne el seu funcionament i idoneïtat.

Aquest nou sistema de reserves per a fer ús de la sala de fitness, a més, ha anat acompanyat d’un augment de les altes de nous usuaris des de la reobertura del CEM Masquefa el passat 8 de febrer. En aquets sentit, al llarg de les darreres setmanes s’han produït 117 noves inscripcions.