Gràcies al conveni que l’Ajuntament ha subscrit amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) el Centre de Dia Municipal de Masquefa ofereix 10 places concertades, és a dir, subvencionades, per la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta mesura l’Ajuntament vol garantir que tothom qui ho necessita, especialment les persones amb menys recursos econòmics, pugui disposar d’aquest servei sociosanitari que és de gran ajut per a la gent gran i les persones amb dependència.

Aquestes 10 places concertades (el centre n’ofereix 15 en total) es reserven per a les persones que ja han elaborat el Programa Individual d’Atenció (PIA) de la Llei de la Dependència que atorga la Generalitat. Les persones beneficiàries del PIA que vulguin ser usuaris del Centre de Dia poden adreçar-se al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament perquè li facin les modificacions corresponents al PIA per tal que l’ajut que rep de la Llei de la Dependència el pugui destinar a pagar parcialment o totalment una plaça concertada del Centre de Dia.

L’import que s’ha de pagar per la plaça al Centre de Dia no és una quantitat fixa, sinó que depèn de la capacitat econòmica de la persona beneficiària i del seu grau de dependència.

D’altra banda, les persones grans dependents que no disposin de cap ajut de la Llei de la Dependència poden adreçar-se al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament, on se’ls informarà dels requisits que cal complir per a optar a aquestes ajudes i fer els tràmits corresponents. Poden contactar amb la treballadora social, Irene Gil, demanant cita prèvia al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60) o trucant al 93 772 78 28.

Un cop de mà en el dia a dia
El Centre de Dia és un recurs ideal per a les persones dependents que necessiten un suport per millorar la seva autonomia personal i social, i que al mateix temps volen continuar vivint a casa seva, en el seu entorn familiar habitual.

El centre ofereix, durant unes hores al dia, l’atenció individualitzada d’un ampli equip de professionals de diverses disciplines, format per diplomats d’infermeria, fisioterapeutes, psicòlegs, auxiliars de geriatria i treballadors familiars, integradors socials, terapeutes ocupacionals i treballadors socials.

Amb el seu suport els usuaris fan activitats com ara musicoteràpia, tallers d’escriptura, de memòria (estimulació cognitiva), de cuina i de psicomotricitat, i sortides lúdiques, les quals els ajuden a guanyar autonomia per a poder dur a terme les tasques bàsiques del dia a dia.

El centre ofereix serveis com ara l’administració de la medicació, suport en les activitats de la vida diària, valoracions psicològiques, supervisió dietètica, higiene, tractaments de fisioteràpia, tallers ocupacionals i cures d’infermeria. També altres serveis complementaris: bugaderia, dutxes, menjador, menjars a domicili, podologia o perruqueria, entre altres.

Les persones interessades poden visitar el Centre de Dia, situat al Passatge Montserrat, 1, i comprovar en primera persona els beneficis que comporta aquest servei. Poden concertar dia i hora de visita amb els responsables al telèfon 93 772 79 90, que els facilitarà tota la informació i els mostrarà les instal·lacions.