El Club Patí Masquefa informa que li ha estat sostret un talonari de participacions del sorteig de la Loteria de Nacional, que se celebrarà el proper dia 22 de desembre. Per aquest motiu queda anul·lat el talonari número 48, que comprèn les paperetes compreses entre els nombres 1176 i 1200. S’ha interposat l’oportuna denúncia en la comissària dels Mossos d’Esquadra.