Les associacions de pares i mares dels centres educatius de Masquefa junt amb l’Ajuntament de Masquefa van participar el passat 22 d’octubre a la jornada "El compromís cívic amb l’educació", amb la presentació d’un vídeo de la 3a. Fira-Masquefa de la Infància i la Joventut. L’Ajuntament de Masquefa està molt satisfet d’haver-hi participat, ja que va exposar la esperiència de la Fira de Masquefa, un municipi que podriem considerar com a petit, al costat de grans municipis com Badalona, Granollers, l’Hospitalet del Llobregat, entre d’altres. Amb aquesta jornada s’ha volgut posar de manifest el paper que juga la participació ciutadana en el procés de contrucció de les ciutats educadores, i s’ha volgut donar a conèixer el moviment ciutadà que s’està generant en el si de molts municipis a l’entorn de l’educació.