El Consell Comarcal de l’Anoia ha obert el servei de mediació a tots els ciutadans de la comarca, que hi poden accedir directament. Fins fa un temps aquest servei s’oferia mitjançant els ajuntaments de la comarca, que en derivaven al Consell les sol·licituds dels ciutadans.

La mediació és un mètode de resolució de conflictes en el que un tercer neutral, el mediador, actua per facilitar la comunicació entre les parts i resoldre el conflicte. La mediació és voluntària, ningú pot ser obligat a anar a mediació en contra de la seva voluntat. El mediador és imparcial, no dóna solucions ni es posa de part de cap de les parts implicades.

En mediació totes les parts guanyen, les parts en conflicte són les protagonistes del procés de mediació, elles són les que proposen la solució per a la resolució del seu problema, no el mediador. Tot el que es parla durant el procés de mediació és confidencial.

El tipus de conflictes que es poden atendre al servei de mediació són conflictes entre veïns, conflictes familiars, ús espai públic, conflictes en l’àmbit escolar, i conflictes en l’àmbit de les associacions.

Durant el primer any de funcionament del servei per als ajuntaments es va atendre més d’un centenar de casos. Dels casos gestionats el 47% van ser conflictes familiars, és a dir, processos de separació, conflictes entre pares i fills, conflictes entre germans, persones dependents; el 40% van ser conflictes veïnals relacionats amb sorolls, humitats, animals domèstics; el 8% feien referència a activitats econòmiques com ara despeses de la comunitat o lloguers; el 3% van ser conflictes en l’espai públic, i l’1% van ser conflictes escolars tals com la relació entre alumnes o la relació de la família amb el centre.

Qualsevol persona que es vulgui posar en contacte amb el servei comarcal de mediació ciutadana pot adreçar-se al Consell Comarcal de l’Anoia (plaça Sant Miquel, 5, d’Igualada), trucar al telèfon 93 805 15 85, o enviar un correu electrònic a l’adreça mediacio@anoia.cat.