El consistori duu a terme treballs d’arranjament al pas de la Riera de Masquefa i al camí que connecta el Cementiri municipal amb el Bosc de les Moreres.

En el marc de les reunions bimensuals que la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Serveis i Medi Ambient manté amb pagesos locals des del passat mes d’agost per tal de tractar les principals problemàtiques i inquietuds que afecten al sector a nivell municipal, l’Ajuntament de Masquefa ha donat compliment aquest mes de novembre a una de les principals demandes expressades pel col·lectiu.

Així, el consistori ha executat treballs de millora al pas de la Riera de Masquefa i al camí que connecta el Cementiri municipal amb el Bosc de les Moreres. Les obres han consistit en la col·locació de reixes interceptores, la reconstrucció del pas de la riera i l’arranjament dels vials amb l’objectiu de reforçar la seguretat d’aquest espai i adaptar-lo al pas dels vianants.