El CRARC ha posat en marxa una instal·lació destinada a la cria del llangardaix comú (Timon lepidus), una de les espècies més emblemàtiques de l’ecosistema mediterrani. En les darreres dècades, aquest gran llangardaix ha anat desapareixent de molts espais mediterranis, a causa de l’alteració de l’hàbitat (augment de les zones boscoses), la destrucció dels boscos (incendis forestals), la contaminació per pesticides (eliminació de les preses i intoxicació), els atropellaments (alta incidència en certes vies de comunicació), i fins i tot la captura per a ser destinat a la terrariofília i el col·leccionisme.

El CRARC explorarà la capacitat reproductora d’aquest rèptil en captivitat, amb la finalitat de destinar els exemplars que es puguin obtenir a reforçar i restablir l’espècie en espais on hagi minvat o desaparegut. El llangardaix comú és un dels insecticides naturals més potents de la conca mediterrània. Més del 75% de la seva dieta la composen insectes i altres invertebrats. La seva presència en els hàbitats agraris suposa gaudir d’un aliat contra les plagues d’insectes i, per tant, un estalvi de la despesa en la lluita química contra aquests invertebrats.

En aquest pla de cria, el CRARC aplicarà les tècniques científiques portades a terme amb els projectes de cria en captivitat del Lagarto Gigante del Hierro, La Gomera i Tenerife, en els quals el CRARC col·labora des de l’any 2000.

(Vegeu vídeo de la nova instal·lació del CRARC)