El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha dictat que durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 31 d’octubre quedi prohibit encendre cap tipus de foc en terreny forestal. La prohibició de fer foc al bosc s’acabava històricament el 15 d’octubre però aquest any de manera excepcional s’estableixen unes mesures extraordinàries per prevenir els incendis forestals.

La meteorologia dels darrers mesos i setmanes està propiciant que durant aquesta tardor la majoria de comarques de Catalunya hi hagi un elevat perill d’incendis. Les causes d’aquesta situació estan relacionades amb la manca de pluges. Mentre no millorin les condicions de la vegetació es preveu que el nivell de perill d’incendi continuï assolint sovint valors alts, molts alts i fins hi tot extrems en els dies més desfavorables.

En funció de la meteorologia i del risc d’incendi forestal es podrien prorrogar aquestes mesures excepcionals fins que el risc disminueixi. A més, si es manté aquesta situació des de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat s’estudiaran conjuntament amb ajuntaments, agrupacions de defensa forestal i associacions professionals agràries, noves formes i metodologies d’efectuar les cremes i la gestió de les seves autoritzacions.

Així, en el període comprès entre el 16 d’octubre i el 31 d’octubre de 2011 queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similar, en els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta de les comarques amb més risc d’incendi. També queda prohibit cremar rostolls, fer focs d’esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura, llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Aquelles actuacions que hagin estat autoritzades expressament per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, i que finalitzin el 15 d’octubre, mantindran la seva vigència fins al dia 31 d’octubre de 2011. Igualment, es podran atorgar noves autoritzacions si s’escau.

Tràmit de l’autorització

Totes aquelles persones interessades en fer foc abans del 31 d’octubre ho hauran de comunicar a l’Oficina Comarcal, que serà qui autoritzi o denegui la sol·licitud. En el cas de Masquefa cal adreçar-se a l’Oficina Comarcal de l’Anoia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, situada a l’avinguda Àngel Guimerà, 11-13, d’Igualada. També podeu trucar al 93 803 19 85, o escriure a l’adreça aanoia.daam@gencat.cat

La prohibició afecta les comarques de l’ Alt Camp, Alt Empordà, Alt Penedès,Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garraf, Garrigues, Gironès, Maresme, Montsià, Noguera, Osona, Pallars Jussà, Pla de l’Estany, Pla d’Urgell, Priorat, Ribera d’Ebre, Segarra,Segrià, Selva, Solsonès, Tarragonès,Terra Alta, Urgell,Vallès Occidental i Vallès Oriental.