L’Ajuntament felicita al centre i al seu equip docent per aquesta distinció.

Catalunya ha estat tradicionalment un país amb una important trajectòria de renovació pedagògica. Fa més de cent anys pedagogs i mestres van entomar el repte de modernitzar i transformar les institucions educatives tradicionals. Avui en dia ens trobem també en un context que demana afrontar els reptes que ens proposa la nostra societat actual: una societat dinàmica, complexa, sotmesa a canvis constants i on la gestió del coneixement ha esdevingut un aspecte d’importància cabdal. Ens trobem immersos en moments de canvi de paradigma social, econòmic, tecnològic i científic i  aquest canvi de paradigma el sent i el recull, especialment, el món educatiu.

Tenint en compte això, el Departament d’Educació impulsa la innovació pedagògica definida com un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius. I és en aquest marc que l’Escola Font del Roure ha rebut el reconeixement de centre innovador, essent un dels tres centres de la comarca de  l’Anoia que ha rebut aquest reconeixement.

A partir d’aquest reconeixement, el centre ha participat en diverses jornades:

  •  II Jornada d’Innovació pedagògica que es va celebrar el passat 18 de maig al Campus de la UAB on el centre va presentar el projecte “Km.15: Els infants com a centre del canvi per la millora”. Aquesta jornada s’organitza amb l’objectiu de donar suport, difondre i transferir les innovacions  contrastades i certificades.
  • Jornada d’equitat en educació per a equips directius que es va celebrar el passat dia 23 de maig a la Casa del Mar, a Barcelona i el dia  3 de juny a Girona, emmarcat en el programa Erasmus+ of the European Union.