Si no hi ha dificultats tècniques d’última hora, dimarts vinent, 19 de gener, s’apagaran les emissions de la televisió analògica des dels centres emissors que donen cobertura a Masquefa, segons que ha confirmat la Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions de la Generalitat. Segons el Govern català, a partir d’aquesta data els masquefins i masquefines ja tindran disponible el servei de Televisió Digital Terrestre (TDT).

Com puc veure la TDT?
Per rebre correctament la Televisió Digital Terrestre (TDT), els usuaris han d’adaptar la seva antena i disposar d’un televisor amb descodificador, ja sigui extern o bé integrat al propi aparell.

Per a una correcta instal•lació de l’antena, la Generalitat recomana que els ciutadans s’adrecin a les empreses instal•ladores identificades amb el distintiu ‘Agent TDT’, ja que ofereixen una garantia d’informació i assessorament tècnic en el procés d’adaptació a la TDT.

Al web www.gencat.cat/societatdelainformacio/stsi/ict s’hi pot trobar la relació d’instal•ladors habilitats per la Generalitat per tal de verificar que la instal•lació del propi habitatge no té cap mancança que impedeixi el correcte funcionament del servei de TDT.

En el cas de les comunitats de veïns, també es pot demanar informació a l’administrador de finques que, juntament amb els seus col•legis professionals, col•labora en el procés de connexió a la TDT.

On informar-se
El ciutadà també es pot informar de tot el procés d’adaptació a la TDT a través del telèfon 012 d’informació de la Generalitat de Catalunya i del web www.tdt.cat.

En cas d’alguna incidència en la recepció del servei de TDT es prega als vilatans i vilatanes que n’informin a l’Ajuntament (C/ Major, 93) (93 772 50 30).

En les zones en les quals no sigui possible la recepció del senyal de TDT per via terrestre, s’habilitarà la recepció via satèl•lit, com a solució excepcional.