El NO s’ha imposat en la consulta d’El Maset que s’ha celebrat durant la darrera setmana. Els habitants d’aquesta urbanització, per tant, han decidit no donar el vistiplau per engegar les obres de millora durant aquest any.

 

Resultats

El NO ha obtingut un total de 507 (92,01%)
El SÍ ha obtingut un total de 39 vots (7,08%)

Hi ha hagut 5 vots en blancs i cap vot nul.

La participació a la consulta d’El Maset ha estat del 69,40% (551 finques) i un 30,60% (243 finques) s’ha abstingut.