El Centre Tecnològic Comunitari (CTC) ha estat autoritzat com a centre col•laborador en el procés d’acreditació del certificat acTIC, la nova acreditació de competències en tecnologies de la comunicació i la informació promoguda per la Generalitat. Això vol dir que els masquefins i masquefines no hauran de desplaçar-se a cap altre localitat i podran inscriure’s, fer l’examen i obtenir aquesta nova titulació a Masquefa mateix. Les proves començaran a partir del setembre i es faran cada divendres al matí. Al CTC s’hi podrà fer tot el procés: la inscripció a la prova, l’examen i l’acreditació.

Al CTC hi podran obtenir la titulació totes les persones interessades. A més, el fet de disposar de material tecnològic adaptat fa que el CTC sigui un espai ideal on les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial puguin treure’s aquesta titulació. El pioner espai amb material adaptat que té el CTC ha estat clau perquè la Generalitat de Catalunya li concedís l’autorització per a ser centre col•laborador acTIC.

Què és acTIC?
El certificat acTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) dóna a conèixer a qualsevol empresa o administració el nivell de coneixements d’una persona en l’ús de les TIC. La competència digital és la combinació de coneixements, habilitats i actituds que s’han de tenir per assolir amb eficàcia i eficiència objectius determinats en l’àmbit de les TIC i de la cultura digital. L’acTIC té dos nivells: bàsic i mitjà.

(consulteu tota la informació sobre acTIC)