L’Ajuntament de Masquefa va aprovar, en el Ple ordinari celebrat el 13 de febrer, una moció que preveu “sancionar els immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses”. Masquefa és un dels primers municipis de l’Anoia que adopta aquest acord.

Promoguda conjuntament per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Assemblea Masquefa 15-M, la CUP, CiU, PSC, ERC i el regidor no adscrit David Minoves, la moció es va aprovar enmig dels aplaudiments dels representants de la PAH que van omplir la Sala de Plens. El text va prosperar amb 10 vots a favor: els 7 de Convergència i Unió –la regidora Laia Albiol va excusar l’absència al Ple per motius personals- i els de Progrés Municipal (PSC-APM), Esquerra i David Minoves. El representat del Partit Popular es va abstenir, i el de Força Masquefa va votar-hi en contra.

La moció mostra el compromís “d’endegar mesures municipals en base a la legalitat i competències existents, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a l’emergència ocupacional”. En aquest sentit, recorda que l’actual crisi ha portat milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar. I afegeix que entre els anys 2007 i 2013 s’ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries a l’estat (96.927 de les quals a Catalunya), i que, només durant el 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris.

Davant d’aquesta situació, el text aprovat aposta per “elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge que contempli i reguli degudament les mesures per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007”.

Així mateix, acorda “elaborar i aprovar programes d’inspecció per detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d’entitats financeres i altres grans empreses”, i també “instruir procediments administratius on es determinin, coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació”. Aquests procediments “hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge”. La moció planteja la imposició, prèvia advertència, de “fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, si transcorregut el termini fixat en el Pla Municipal d’Habitatge no s’ha produït l’ocupació de l’immoble”.

També preveu “crear una plataforma municipal de lloguer social, on poder rebre dels propietaris, i oferir als ciutadans, tots els habitatges que no estan rebent l’ús adequat, per a donar-los una solució”, fent que tots aquells immobles als quals s’hagi obert expedient entrin com a primera mesura.

Rebuig a l’avantprojecte de la llei d’avortament
D’altra banda, el Ple va donar llum verda a una mocio presentada pel grup municipal d’Esquerra en defensa del dret de les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs. El text insta el Ministeri de Justícia a retirar l’avantprojecte de la llei d’avortament, “ja que suposa una regressió en els drets de les dones”, i demana “la despenalització de l’avortament voluntari, que a dia d’avui continua tipificada en el Codi Penal”.

Altres acords de la moció sol·liciten “la reducció de l’IVA dels mètodes anticonceptius al 4%, com a mesura de prevenció d’embarassos no desitjats i de prevenció de malalties de transmissió sexual”, i reclamen “la implantació d’un programa específic d’acompanyament i atenció integral a les dones que han pres la decisió d’interrompre l’embaràs”. També insta els grups polítics del Parlament a iniciar el procés, “amb la major celeritat possible”, de l’elaboració de la Llei sexual i reproductiva pròpia de Catalunya.

L’acord es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PM (PSC-APM), ERC i el regidor David Minoves, i els contraris de PP i FM.

Suport a la campanya ‘Signa un vot per la independència’
A més, el Ple va aprovar una tercera moció, aquesta en suport a la campanya de recollida de signatures ‘Signa un vot per la independència’, que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març. En la moció, promoguda per l’Associació de Municipis per la Independència, l’Ajuntament es compromet a cedir un espai per facilitar la recollida de firmes i a fer una crida a tots els veïns perquè participin activament en la campanya. L’acord va obtenir els vots a favor de CiU, ERC i el regidor David Minoves, l’abstenció de PM (PSC-APM) i els vots contraris de PP i FM.

Aprovació del projecte del pàrquing de camions
Un altre dels punts de l’ordre del dia va ser l’aprovació inicial del projecte d’urbanització del pàrquing de camions al polígon industrial La Pedrosa. Aquesta primera fase té un pressupost d’execució de 293.442,64 euros. Es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PP i PM (PSC-APM), les abstencions d’ERC i el regidor no adscrit David Minoves, i el vot en contra de FM.

A més, el Ple Municipal va ratificar i aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Localret, del qual forma part l’Ajuntament. CiU, PM (PSC-APM) i ERC van votar-hi a favor, el PP es va abstenir, i FM i Minoves van formular els seus vots en contra.

Finalment es va assabentar al Ple de tres informes elaborats per Intervenció i presentats al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Un d’ells certifica que l’Ajuntament compleix el Pla d’Ajust que va elaborar per adherir-se al primer pla de pagament a proveïdors. Un altre informe certifica que el Consistori compleix els requisits de la llei de morositat, i que, durant el quart trimestre de 2013, va pagar els proveïdors abans de 30 dies. El tercer informe dóna compte de l’avaluació trimestral del compliment d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponent al quart trimestre de 2013.

(Escolteu l’àudio íntegre del Ple)