El Ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar, en la sessió ordinària celebrada dijous, una moció en matèria de pobresa energètica que reivindica la protecció de les persones i famílies més vulnerables i reclama que s’aixequi la suspensió de la normativa catalana de consum per part del Tribunal Constitucional. Es tracta d’una moció consensuada pel grups municipals de Convergència i Unió i Progrés Municipal-PSC-APM i que ambdues formacions van portar al Ple per a la seva aprovació.

El text denuncia que “moltes famílies que pateixen la crisi es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges en trobar-se a l’atur, en una situació de sobre endeutament o per la manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes”. Segons l’Idescat “un 11% de les llars catalanes, és a dir, 320.000 famílies, poden tenir problemes per a mantenir casa seva a una temperatura adequada aquest hivern, amb els riscos associats per als més vulnerables, com són els infants, els malalts crònics o la gent gran”.

La moció acorda donar suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant la suspensió temporal, per part de Tribunal Constitucional, del decret llei que regulava una reforma en matèria de consum per garantir que no es podria interrompre el subministrament energètic, deixant sense calefacció, als consumidors més vulnerables. També expressa el seu suport a la Taula sobre la Pobresa Energètica, com a òrgan on són presents empreses subministradores, entitats municipalistes, entitats socials, la Taula del Tercer Sector i el Govern, per tal de poder oferir propostes que facin front a aquesta problemàtica social.

A més, rebutja la insensibilitat del Govern del Sr. Rajoy, demana que s’aixequi la suspensió de la normativa catalana per part del TC, i posa en valor la feina que es fa des dels Serveis Socials dels Ajuntaments. Finalment, la moció insta la Generalitat a presentar un nou decret llei de pobresa energètica que ampliï el període d’aplicabilitat a tot l’any, així com a augmentar els recursos econòmics que destina als Ajuntaments i els Consells Comarcals perquè puguin fer front a les situacions de pobresa energètica que cobreixen des dels Serveis Socials, entre altres acords.

La moció es va aprovar amb 11 vots a favor: els 8 de CiU i els 3 de PM-PSC-APM, ERC i el regidor no adscrit David Minoves. Els representants de totes aquestes formacions es van emplaçar a treballar conjuntament per lluitar contra la pobresa energètica. De la seva banda, el representant del PP es va abstenir, i el de Força Masquefa va votar-hi en contra per considerar insuficients les mesures recollides en la moció.

Conveni amb la Generalitat pel CRARC
En el Ple també es va donar compte del conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat i l’Ajuntament per al manteniment del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, el CRARC de Masquefa. D’acord amb el conveni, el Govern català farà una aportació anual de 15.000 euros per contribuir a finançar les despeses de manteniment del CRARC, l’únic equipament d’aquestes característiques que hi ha a l’Estat i un dels pocs que existeixen a tot Europa. La Generalitat ja ha fet una primera aportació de 15.000 euros corresponent al 2014, i aquest 2015 n’aportarà 15.000 més.

Modificació dels estatuts del Consorci per a la TV Digital d’Igualada i de Localret
D’altra banda, el Ple va aprovar les modificacions dels estatuts del Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació d’Igualada i dels estatuts del Consorci Localret, dos ens als quals està adherit l’Ajuntament de Masquefa. En tots dos casos es tracta d’un formulisme motivat per l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local promoguda pel Govern de l’Estat, que dicta que els consorcis públics no poden tenir personalitat jurídica pròpia i que han de passar a integrar-se a l’entitat més gran d’entre totes les que en formen part: l’Ajuntament d’Igualada en el cas del Consorci de Televisió Digital, i el de Barcelona en el cas de Localret. Tots dos punts van obtenir els vots favorables de CiU, PM-PSC-APM i ERC, i els contraris de FM i el regidor Minoves.

(Àudio íntegre del Ple)