El consistori insta a la Delegació del Govern, a Correos y Telégrafos de Madrid i al Ministeri de Foment “a donar resposta de forma diligent a la problemàtica sorgida, a complir amb els acords previstos i a adoptar amb caràcter urgent totes aquelles mesures que siguin necessàries per resoldre el greuge que pateix el conjunt de la població masquefina”.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar dijous 25 de gener, durant el Ple municipal ordinari, una moció conjunta presentada per tots els grups municipals amb representació al consistori (PdeCat, PSC, ERC, CUP i PP) per denunciar les “deficiències i incompliments” en la prestació del servei públic de correus. El text va ser aprovat per unanimitat.

Així, la moció insta la Delegació del Govern a Catalunya, a Correos y Telégrafos de Madrid i al Ministeri de Foment “a donar resposta de forma diligent a la problemàtica sorgida, a complir amb els acords previstos i a adoptar amb caràcter urgent totes aquelles mesures que siguin necessàries per resoldre el greuge que pateix el conjunt de la població masquefina”.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Masquefa es reserva el dret a emprendre accions judicials per danys, perjudicis i incompliment en la prestació del servei públic de correus al municipi en cas que la problemàtica detectada no sigui resolta.

Text íntegre de la moció:

MOCIÓ PER DENUNCIAR LES DEFICIÈNCIES I INCOMPLIMENTS EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE CORREUS AL MUNICIPI DE MASQUEFA

Masquefa i els seus veïns i veïnes pateixen de forma reiterada, diària, sistemàtica i creixent al llarg dels darrers temps un clar deteriorament en la prestació del servei públic de correus al municipi. Així, el servei prestat a la vila per l’empresa Correos y Telégrafos de Madrid presenta importants deficiències que perjudiquen i limiten el dret dels ciutadans a poder fer ús d’aquesta prestació i que suposen un evident greuge comparatiu amb la resta de municipis.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Masquefa vol constatar i denunciar –entre d’altres- la manca d’un servei públic de correus en horari de tarda, o l’incompliment en la prestació d’alguns dels serveis i productes que es presten des de l’oficina situada al carrer Salvador Dalí. Deficiències que obliguen als ciutadans de Masquefa a traslladar-se a municipis limítrofs per poder fer ús del servei de correus i que provoquen llargues cues fora de l’oficina, amb l’evident perjudici que això suposa per a la ciutadania.

Així mateix, el consistori també vol fer públic que aquest deteriorament en la prestació del servei de correus denota un incompliment manifest dels acords establerts amb l’Ajuntament en les diverses reunions mantingudes amb la Delegació del Govern a Catalunya per tal de tractar la problemàtica i donar solució al conflicte. Unes promeses que fins al moment han estat incomplertes i que agreugen i sistematitzen aquest problema.

Per tots aquests motius, i a proposta dels grups municipals del PdeCat, PSC, ERC, CUP i PP, el Ple de l’Ajuntament de Masquefa,

ACORDA:

Primer. Denunciar i condemnar públicament les reiterades i creixents deficiències en la prestació del servei de correus exercit per l’empresa Correos y Telégrafos de Madrid que pateixen els veïns del municipi de Masquefa; així com l’incompliment manifest per part de Correos y Telégrafos de Madrid, la Delegació del Govern a Catalunya i el Ministeri de Foment dels acords establerts amb l’Ajuntament de Masquefa per la millora i correcta prestació del servei públic.

Segon. Instar la Delegació del Govern a Catalunya, a Correos y Telégrafos de Madrid i al Ministeri de Foment a donar resposta de forma diligent a la problemàtica sorgida, a complir amb els acords previstos i a adoptar amb caràcter urgent totes aquelles mesures que siguin necessàries per resoldre el greuge que pateix el conjunt de la població masquefina.

Tercer. L’Ajuntament de Masquefa es reserva el dret a emprendre accions judicials per danys, perjudicis i incompliment en la prestació del servei públic de correus al municipi en cas que la problemàtica detectada no sigui resolta.

Quart. Comunicar aquest acord a la Delegació del Govern a Catalunya, a Correos y Telégrafos de Madrid i al Ministeri de Foment.