El document recull les 139 línies de treball més rellevants que configuren l’acció del govern municipal per al mandat 2020-2023, així com els ODS fixats per l’Agenda 2030.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest mes de juliol el Pla d’Acció Municipal (PAM), el document que planifica l’activitat del govern de Masquefa per al mandat 2020-2023.

El PAM ha estat elaborat per l’equip de govern -amb la col·laboració de l’equip tècnic de l’Ajuntament i amb el suport metodològic de la Diputació de Barcelona- i s’hi defineixen la missió, la visió, els valors, els objectius i les polítiques d’actuació del govern municipal, amb l’objectiu d’assolir una millora del benestar i la qualitat de vida dels masquefins; situar el poble en un escenari de desenvolupament i creixement econòmic, social i cultural per als propers anys; i donar compliment als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) fixats en l’Agenda 2030.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, explica que “volem contribuir des de la proximitat, la sostenibilitat, la transparència, la inclusió, la transversalitat, l’eficiència i la innovació a fer de Masquefa un lloc segur, innovador i dinàmic, que sigui motiu d’orgull i que generi oportunitats per a tothom”; i afegeix que “la voluntat de l’equip de govern és aprofundir en la millora de la gestió, augmentar la transparència en l’acció municipal i acostar el dia a dia del consistori als vilatans”.

Així, els cinc objectius estratègics que es plantegen en el PAM 2020-2023 són:

  • Millorar la qualitat de vida de les persones, en especial de les més vulnerables.
  • Promoure el creixement econòmic, la innovació i l’ocupació de qualitat al municipi.
  • Planificar el territori de manera que afavoreixi la sostenibilitat, la mobilitat i la cohesió territorial.
  • Promoure la convivència, la participació i la dinamització social i cultural del municipi.
  • Garantir una administració oberta, transparent i propera.

El document -que es pot consultar al web de l’Ajuntament a través del següent enllaç i al Portal de Transparència, i que dona compliment a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya- conté cinc eixos d’actuació, i d’aquests se’n deriven un total de 139 accions a realitzar.

En paral·lel, també s’ha previst elaborar cada any un informe de seguiment que permeti a la població disposar d’informació bàsica sobre el Pla d’actuació de mandat i la seva execució, de tal manera que se n’asseguri la transparència envers el veïnat. Aquest informe serà traslladat a la ciutadania fent-ne difusió i penjant-lo a l’apartat de transparència del web municipal.