L’Ajuntament va aprovar, en el Ple Municipal del 19 de març, un manifest subscrit pel Pacte Nacional pel Dret a Decidir que defensa que les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre “mantenen el dret a decidir exigit reiteradament i multitudinàriament per una gran part del poble català” i fa una crida a la participació ciutadana en el debat i en la votació.

El punt es va aprovar amb 9 vot a favor: els 7 de Convergència i Unió –l’alcalde, Xavier Boquete, no va poder assistir a la sessió per motius personals- i els dos d’ERC i del regidor no adscrit David Minoves. La representant de Progrés Municipal (PSC-APM) es va abstenir, i els 2 representants del Partit Popular i Força Masquefa van votar-hi en contra.

La mateixa votació es va produir en l’aprovació d’una altra declaració del Pacte Nacional pel Dret a Decidir que lamenta que el Tribunal Constitucional hagi dictaminat com a inconstitucional la Llei de consultes aprovada pel Parlament, a la vegada que es compromet a treballar perquè els catalans puguin decidir legítimament el seu futur.

Moció en defensa de les llars d’infants públiques
Així mateix, el Ple va donar llum verda a una moció en defensa del manteniment de la xarxa pública de llars d’infants municipals. El text, consensuat entre els grups de PM-PSC-APM i CiU, i al quals s’hi van sumar el PP i ERC, reclama a la Generalitat que restitueixi la partida de 1.600 euros per plaça i any que aportava anteriorment per al finançament de les escoles bressol, i que es comprometi a augmentar-la fins als 1.800 euros progressivament. Es va aprovar amb 10 vots a favor (els 7 de CiU i els 3 de PM-PSC-APM, PP i ERC), l’abstenció de David Minoves, i el vot contrari de FM.

Moció per garantir les beques menjador
Amb idèntica votació es va aprovar una altra moció, presentada pel grup socialista, en relació a les beques menjador a Catalunya. El text insta la Generalitat a dotar suficientment les partides perquè el 100% de les famílies en situació de vulnerabilitat rebin el 100% de la beca. També sol·licita revisar els barems actuals perquè no en quedi fora cap família en risc d’exclusió social, i que tots els infants que tenen gratuïtat d’accés al servei de menjador escolar per qüestions de renda i/o risc d’exclusió social tinguin també garantits els àpats en els períodes de vacances.

Mocions en defensa de l’esport català i per a la incorporació de clàusules socials en la contractació pública
El Ple encara va aprovar unes altres dues mocions: una de suport a l’esport català –la qual alerta que els clubs de base “estan veient els darrers temps com es posa en greu perill la seva continuïtat degut a certes accions legislatives i actuacions de les diferents instàncies del Govern central”-, i una altra que demana incorporar clàusules socials en la contractació de l’administració pública. La primera va prosperar amb els vots a favor de tots els grups excepte el PP, i la segona es va aprovar per unanimitat.

A més, els grups municipals van debatre una darrera moció, presentada per PM-PSC-APM, amb motiu del Dia Internacional dels Drets de les Dones, la qual no va prosperar en obtenir només l’únic vot a favor de la representant socialista. CiU, PP i FM van votar-hi en contra i ERC i el regidor Minoves es van abstenir, per considerar-la discriminatòria i insuficient.

Expedient de resolució de la concessió per fer el pàrquing de camions
Un altre dels punts que es van aprovar en el Ple va ser iniciar l’expedient per resoldre la concessió administrativa concedida el setembre de 2013 a la societat Pedrosa Centre de Serveis per a la construcció d’un aparcament de camions, ja que la concessionària no ha construït ni ha posat en marxa l’equipament transcorregut el termini fixat. Hi van votar a favor tot els grups, excepte PM-PSC-APM, que es va abstenir, i FM, que va formular el seu vot contrari.

Modificació de crèdit per abonar la paga del 2012
D’altra banda, el Ple va donar llum verda –amb els 7 vots a favor de CiU, les 4 abstencions de PM-PSC-APM, PP, ERC i David Minoves, i el vot contrari de FM- a una modificació de crèdit per incorporar el romanent de tresoreria al pressupost d’aquest 2015 per poder abonar al personal funcionari la paga extraordinària de desembre de 2012 suprimida pel Govern central.

També es van aprovar la modificació de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament –per unanimitat-, i la modificació de les subvencions a diversos centres educatius i AMPAs per ajustar-les al nombre d’alumnes matriculats, una de les variables que es té en compte per fixar l’import dels ajuts. Aquest darrer punt es va aprovar amb els vots favorables de CiU i FM i les abstencions de la resta de grups.

Rosa Hernàndez es desvincula d’ERC
En la sessió plenària també es va donar compte de la desvinculació d’ERC de la regidora Rosa Hernàndez, que d’aquesta manera continuarà en el Consistori com a regidora no adscrita. Es va aprovar el seu renomenament com a regidora no adscrita en diversos òrgans col·legiats on té representació.

Liquidació del pressupost 2014
Finalment, en el Ple es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2014, que s’ha tancat amb un superàvit (capacitat de finançament) de 510.563,29 euros, un resultat pressupostari (diferència entre ingressos i despeses) positiu de 394.561,31 euros, i un romanent de tresoreria d’1.861.096,41 euros.

(Escolteu l’àudio íntegre del Ple)