L’àrea de Promoció del Territori de l’Ajuntament de Masquefa desenvoluparà una estratègia de branding place amb l’objectiu de construir i mantenir una reputació distintiva, positiva i competitiva per Masquefa.

Masquefa inicia el projecte estratègic ‘Marca Masquefa: identitat | reputació | atracció’ que pretén, a partir de la identitat i la narrativa territorial, treballar la reputació del municipi, aprofundir en l’orgull de pertinença a nivell intern i generar atracció a nivell extern. Aquest projecte compta amb l’acompanyament científic del grup de recerca TRACTE de la Universitat de Vic i el suport econòmic  de la Diputació de Barcelona. La partició ciutadana serà un factor fonamental en el seu desenvolupament.

Tal i com explica el regidor Daniel Gutiérrez: “Les identitats dels llocs es construeixen mitjançant discursos històrics, polítics i culturals, també a través del coneixement local. El que pretenem per Masquefa és, mitjançant la projecció d’una marca territorial, en primer lloc, crear un relat de territori que sigui coherent amb el posicionament que perseguim, i en segon lloc, alinear l’estratègia de posicionament per tal que Masquefa esdevingui un pol d’atracció de capital humà i econòmic”.

Així mateix, l’objectiu de la creació de la marca no es limita a projectar i a comunicar una determinada imatge i reputació a l’exterior, sinó que el seu tret diferencial es concreti en un treball específic amb el públic intern (veïnat) en un intent d’enaltir l’orgull de residència i el sentiment de pertinença a un determinat espai.

Els objectius específics per la creació de la marca territorial de Masquefa són:

  • Posicionar-nos: a partir de la definició d’una identitat que esdevé l’element de singularitat per excel·lència d’un territori.
  • Generar un sentiment d’adscripció per part de les comunitats locals a la marca proposada.
  • Treballar les percepcions positives del territori objecte de representació.
  • Element de potenciació, facilitador i d’acompanyament dels processos de promoció econòmica i desenvolupament local del territori.

Procés participatiu

El veïnat hi tindrà molt a dir. Després de l’etapa d’elaboració de la diagnosi, es constituiran grups de discussió on es reflexionarà sobre temes diversos i es faran propostes. També es farà un qüestionari per identificar opinions del conjunt de la població i, per últim, es faran entrevistes en profunditat a persones que, per trajectòria i experiència, puguin aportar coneixements valuosos per al disseny de la marca.

A partir de l’octubre i durant la tardor s’iniciaran els treballs de diagnosi i el procés de participació. El final del projecte està previst pel segon trimestre de 2022.