El nou servei temporal de connexió gratuïta a Internet que ha habilitat l’Ajuntament ja ha permès reduir a la meitat la llista de persones que esperen rebre el Masquefa Sense Fils. Aquest servei temporal de connexió a Internet gratuïta (limitat a navegació web) no requereix del pagament de cap quota. Només cal abonar a l’instal•lador el cost de la instal•lació, l’antena receptora del senyal i el router en cas de ser necessari.

En l’actualitat l’Ajuntament ha informat per ordre de llista d’espera a més de 400 persones de la possibilitat de beneficiar-se d’aquest servei temporal. Ara s’està informant les persones en llista d’espera a partir del número 450.

Després de proporcionar el servei de Masquefa Sense Fils a 150 usuaris, l’Ajuntament es va veure obligat a no poder tramitar més altes ja que els proveïdors de l’accés a Internet no van complir el compromís d’anar ampliant l’ample de banda.

Davant d’aquesta lamentable situació, l’Ajuntament va recollir les sol•licituds en una llista d’espera i ara ha habilitat aquest servei temporal de connexió gratuïta a Internet per donar resposta als sol•licitants, al mateix temps que treballa per poder oferir el servei definitiu de Masquefa Sense Fils. Ben aviat la fibra òptica estarà a punt per donar el servei definitiu a tots els usuaris. Els usuaris seran informats quan arribi el moment de passar de provisional a definitiu.

Al mateix temps, l’Ajuntament ha emprès accions legals contra els proveïdors per l’incompliment dels seus compromisos.