Els centres educatius de Masquefa i La Beguda Alta celebraran entre els dies 24 i 26 de novembre les eleccions als consells escolars de les escoles, l’institut i les llars d’infants.

El consell escolar és el màxim òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres educatius. Per això és molt important que es participi en les eleccions. Es tracta d’elegir els representants dels pares i les mares en aquest òrgan de govern. Poden ser candidats tots els pares i mares o tutors legals dels alumnes.

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, l’Ajuntament … En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Entre altres funcions, els consells escolars aproven el projecte educatiu del centre i les possibles modificacions, així com la programació general anual, de la qual n’avaluen els resultats. També aproven les normes d’organització i funcionament, així com la gestió econòmica. A més, intervenen en el procediment d’admissió de l’alumnat i en la resolució de possibles conflictes .

(Cliqueu aquí per a més informació)

Calendari de les eleccions per a pares i mares
Escola Bressol Municipal La Baldufa
25 de novembre. De 16.30h a 17.30h

Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés
25 de novembre. De 16.30h a 17.00h

Escola Font del Roure
24 de novembre. De 15.00h a 18.00h

Escola El Turó
25 de novembre. De 15h a 18h. De 15.00 a 18.00h

Escola Masquefa II
24 de novembre. De 12.15h a 13.15h, i de 14.45h a 17.00h.

Escola Vinyes Verdes
25 de novembre. De 15.00h a 17.00h

Secció d’Institut de Masquefa
26 de novembre. De 15.30h a 17.30h