L’Ajuntament agraeix a tots els joves participants la seva implicació en aquesta activitat.

Els joves que enguany participen del programa de formació PTT-PFI Anoia Sud han decorat el Centre Tecnològic i Comunitari (CTC), l’Ajuntament, l’àrea de Serveis Territorials i la Torre dels Lleons amb motius nadalencs, posant així en pràctica els seus coneixements de decoració floral d’interiors adquirits al llarg del curs.

En la decoració, a més,  s’han utilitzat materials naturals i reciclats. Mentrestant els alumnes també han redissenyat el Pessebre que es fa a la Biblioteca municipal, incorporaran-t’hi l’ús de materials propis de la jardineria com les pedres, l’escorça, la sorra…

Què és el PTT-PFI Anoia Sud?

Els PTT-PFI s’emmarquen dins d’un conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments que conformem la Xarxa TET-Anoia Sud; entre ells, el de Masquefa.

L’oferta del territori es concreta en dos programes: ‘Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius’ i ‘Auxiliar en jardineria: vivers i jardins i es realitzen a Piera i a Masquefa’. Aquestes formacions s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no disposen de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) i els ofereixen formació professional i suport escolar per tal que, en el seu futur immediat, puguin retornar al sistema educatiu, mitjançant els cicles formatius de grau mig o bé obtenir el GESO.