La programació dels Cafès amb Història del mes de novembre tractarà els aixecaments carlins del segle XIX, que es van produir en un context de canvis i conflictivitat continuada, i aportaran rellevant informació per entendre’n les causes.

El Trienni Liberal de 1820-23 va ser la primera experiència pràctica de règim liberal. Les seves contradiccions i els seus límits es van fer palpables: les dificultats per a liquidar el permanent obstruccionisme absolutista, la prematura i aferrissada divisió dels liberals, la repressió, el malestar pagès i els aixecaments reialistes, com també la conflictivitat urbana derivada de l’impuls industrial, anunciaven els eixos d’un desenvolupament posterior que havia de conduir a la guerra carlina.

Els Cafès amb Història d’aquest novembre inclouran les següents activitats:

Primera sessió. Tindrà lloc a la Biblioteca Municipal el 3 de novembre a les 17.00h.

Liberals, Malcontents i Primera Guerra Carlina.

El segle XIX a Catalunya i l’aparició de noves ideologies en confrontació.

Segona sessió. Tindrà lloc a la Biblioteca Municipal el 17 de Novembre a les 17.00h.

Dels Matiners a la Tercera Guerra Carlina

Seguiment dels aixecaments carlins a la segona meitat del segle XIX, passant per la I República coneguda i per la posterior restauració borbònica.

Cinefòrum. Cinema i transició

Tercera sessió. Tindrà lloc a la Biblioteca Municipal el 24 de novembre a les 17.00h.

Opció A. Projecció del film El Lobo de Miguel Courtois, 2004.

Opció B. Projecció del film Salvador de Manuel Huerga, 2006.