Les ordenances fiscals per a l’any 2012 s’apujaran un 3%, l’augment del cost de la vida. L’equip de govern ha tingut en compte l’IPC interanual d’agost a agost per fixar l’increment que experimentaran les taxes i els impostos, entre els quals destaquen l’Impost de Béns Immobles (IBI), que és la principal font d’ingressos municipal, o la taxa pel servei de recollida d’escombraries.

Conscient de la difícil situació econòmica actual que vivim tots, l’equip de govern ha decidit incrementar els impostos i les taxes només en el mateix percentatge que ha augmentat el cost de la vida, aquest 3%. L’increment de les ordenances permetrà a l’Ajuntament neutralitzar el 3% de més que també haurà de pagar el Consistori per oferir aquests serveis, així com la davallada d’ingressos que pateix per la crisi, com molts altres Ajuntaments.

Bonificacions per usar la deixalleria
Una de les novetats més destacades de les ordenances fiscals per al 2012 és que la factura de les escombraries sortirà més barata als vilatans que facin ús de la deixalleria municipal. L’Ajuntament bonificarà les persones que facin entre 8 i 14 usos a l’any de la deixalleria amb un 5% en la factura de la recollida d’escombraries de l’any següent. Aquesta bonificació serà del 10% si s’usa la deixalleria 15 vegades o més.

La taxa de la recollida d’escombraries s’incrementarà només el 3% perquè l’Ajuntament destina 180.000 euros que rep del conveni amb l’abocador de Can Mata a sufragar el cost d’aquest servei i, per tant, a abaratir la factura dels veïns. També l’abarateix destinant-hi els diners que rep del Consell Comarcal per fer la recollida selectiva, i de l’Agència Catalana de Residus per fer la recollida de la fracció orgànica.

Les ordenances del 2012 mantenen la bonificació del 75% de la quota de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica als propietaris de vehicles elèctrics, degut al seu menor impacte ambiental. També es conserva la bonificació del 100% als vehicles amb una antiguitat de més de 25 anys i als vehicles històrics.