Davant l’actual situació de crisi econòmica,  el ple de l’Ajutanment va aprovar el 17 de juny una rebaixa de les retribucions que cobren els polítics i càrrecs electes del Consistori. Així, s’apliquen una retallada del 15% en les seves retribucions a partir del mes de juny.

En el cas de la única regidora que tenia dedicació completa al Consistori, M. Àngels Font, aquesta rebaixa és molt superior i se situa per sobre del 50%. Així, passa de cobrar 35.000 euros anuals bruts a cobrar-ne 14.875.

Per als dos representants municipals amb dedicació parcial, l’alcalde, Xavier Boquete, i el regidor Carles Mernisi, la reducció és del 15%. Boquete passa de 19.500 euros anuals bruts a 16.575, i Mernisi de 6.000 a 5.100.

Els regidors de l’Ajuntament veuen també reduïdes les seves retribucions en un 15% per assistència als plens (de 100 euros a 85), a les juntes de govern (de 100 euros a 85), a les juntes de portaveus (de 50 euros a 42,5) i a les comissions informatives (de 50 a 42,5%).

També als cinc grups polítics amb representació al Consistori se’ls rebaixen les retribucions en un 15% (que passen de 100 euros per grup i 50 euros per regidor a 85 per grup i 42,5 per regidor). Igualment, els quatre alcaldes de barri passen de 100 a 85 euros per assistir a les juntes mensuals