L’alcalde i tots els regidors de l’Ajuntament de Masquefa han acordat renunciar a les indemnitzacions que els corresponien per l’assistència al ple extraordinari de novembre i l’ordinari  que se celebrarà al desembre. Aquests diners els destinaran a l’Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa perquè pugui comprar aliments i productes de primera necessitat per a les famílies amb menys recursos del municipi, les quals els són derivades des del departament de Benestar Social de l’Ajuntament.

També l’única regidora amb dedicació exclusiva i sou a l’Ajuntament, Elena Fernández, ha renunciat a cobrar la paga extraordinària de Nadal. L’import el destinarà igualment al Grup de Voluntaris.