L’Ajuntament agraeix i posa en valor la implicació de tots els residents per a fer possible aquesta actuació.

Al llarg dels darrers dies s’han començat a executar les obres d’arranjament i habilitació de noves voreres a El Maset en el marc del pla d’urbanització d’aquest sector impulsat per l’Ajuntament de Masquefa des del passat any 2019.

Aquesta actuació concreta està sent assumida pels veïns amb l’objectiu de reduir els costos de l’obra i garantir que la població fa front a menys quotes d’urbanització. Així, en les reunions prèvies a l’inici dels treballs, l’Ajuntament va demanar als residents que totes aquelles finques que no tinguessin les voreres fetes les poguessin anar realitzant al llarg dels pròxims sis mesos. Amb tot, en aquelles finques que no tinguin la vorera feta passats aquests sis mesos el consistori passarà a fer-les previ cobrament dels costos als propietaris de les mateixes. El model de panots que s’ha d’utilitzar és de 20x20x3 cm.

En aquest sentit, el consistori ha constatat que la majoria de residents d’El Maset ja estan executant aquests treballs i vol enviar un missatge d’agraïment a tota la població. Enrique Gómez, regidor d’Urbanisme, explica que “el pla d’urbanització està a punt de finalitzar. I ho farà amb més d’un any d’antelació sobre el calendari previst. I això és gràcies al compromís que han demostrat des del principi tots els veïns, que s’han bolcat en el projecte per a aconseguir tenir una urbanització amb millors condicions d’accessibilitat”.

A principis d’aquest mes de març s’han començat a executar les darreres connexions del nou clavegueram que queden pendents, la de l’avinguda Pineda i la del carrer Piera; i posteriorment s’iniciarà l’asfaltat dels carrers, actuació amb la qual es donarà per finalitzat el projecte.