L’alcalde, Xavier Boquete, ha signat el decret d’alcaldia mitjançant el qual queda definida la nova organització administrativa de l’Ajuntament per al mandat 2011-21015 i en què també delega diferents atribucions als regidors de l’equip de govern, integrat pels 8 regidors de CiU.

L’Ajuntament continuarà funcionant a partir de 4 grans àrees d’actuació:
. Àrea del Territori
. Àrea d’Economia, Hisenda i Administració
. Àrea de Serveis Personals
. Àrea de Governació, Interior i Serveis Sectorials

L’equip de govern queda integrat per l’alcalde i set regidors, amb les següents responsabilitats:

Xavier Boquete: Alcaldia i Presidència
Carles Ventura: Primer tinent d’alcalde i regidor de Governació, Mobilitat i Turisme
Enrique Gómez: Segon tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis
Elena Fernández: Coordinadora de l’acció de govern i regidora d’Administració i Protocol, i Hisenda
Laia Albiol: Regidora de Cultura i Joventut
Carles Mernissi: Tercer tinent d’alcalde i regidor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Promoció Econòmica i Medi Ambient
Brigit Blàzquez: Quarta tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Sanitat i Benestar Social
Joan Carles Pérez: Regidor de Participació Ciutadana i Comunicació, i Esports