L’equip de govern ha congelat les ordenances fiscals per al 2010 com a mesura per ajudar les famílies a fer front a l’actual crisi econòmica.

L’única taxa que s’incrementa és la de la recollida d’escombraries a les urbanitzacions, ja que l’any que ve s’hi implantarà la recollida selectiva de la matèria orgànica, que passa a ser obligatòria per llei.

Així mateix, l’Impost de Béns Immobles (IBI), que durant els dos darrers anys es va rebaixar, queda congelat i no s’hi aplica cap pujada. L’Ajuntament s’ha vist obligat a no poder rebaixar encara més l’IBI perquè l’any 2010 rebrà fins a un 10% menys de recursos de l’Estat i l’IVA també s’incrementarà. Les rebaixes dels dos anys anteriors i la congelació d’aquest han suposat un estalvi de més de 280.000 euros per a les butxaques dels vilatans i vilatanes.