La Mancomunitat de la Beguda ja és una realitat. Els regidors dels tres municipis dels quals depèn administrativament aquest nucli en van aprovar la constitució en l’assemblea del 23 de novembre. Ara la Mancomunitat resta pendent de la inscripció al Registre d’Ens Locals per poder iniciar definitivament la seva activitat.

En l’assemblea també es va nomenar el president de la Mancomunitat, que durant l’any 2010 serà l’alcalde de Masquefa. La presidència serà rotatòria entre els tres ajuntaments i s’exercirà per anys naturals (de gener a desembre). Així el 2011 el president serà l’alcalde de Sant Esteve i el 2012 el de Sant Llorenç.

Els dos alcaldes que no tinguin la presidència ostentaran les dues vicepresidències. La Mancomunitat es crea per resoldre les mancances en el serveis que pateixen els veïns i veïnes de La Beguda.