L’Ajuntament de Masquefa disposa de les analítiques que així ho certifiquen i aquestes estan a la disposició de tots aquells vilatans que vulguin més informació.

 

L’aigua de Masquefa està controlada des de ATLL a la planta d’Abrera, per tant, abans de que arribi al nostre municipi. En cas que ATLL detecti un augment de THM superior a 100 m g/l ho comunica directament a Anaigua i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Els vilatans de Masquefa tenen la garantia de que, en cas que s’excedeixin els límits de THM (150 m g/l) i Salut Pública entengui que hi ha un risc per la salut, l’Ajuntament de Masquefa els hi comunicarà.