Els veïns interessats a comprar gasoil de calefacció poden fer les seves comandes mitjançant l’Ajuntament de Masquefa, que s’encarrega de fer les gestions oportunes amb les companyies distribuïdores. El fet que l’Ajuntament centralitzi les comandes dels veïns i les encarregui a l’engròs comporta un estalvi econòmic al vilatà. L’Ajuntament fa la comanda a la distribuïdora que ofereix el preu més econòmic. Els vilatans poden fer les comandes al telèfon de l’Ajuntament: 93 772 50 30.

No obstant això hi ha algun distribuïdor que, a més a més, ofereix el pagament fraccionat i també un producte de gasoil amb detergent, amb un rendiment més alt i un preu una mica més car. En cas d’optar per aquesta segona opció els vilatans ho han de comunicar expressament en el moment de fer l’encàrrec de gasoil al 93 772 50 30. També es poden fer les comandes al correu electrònic gasoilbma@masquefa.net.