Amb l’objectiu de dinamitzar el comerç tradicional, l’Ajuntament de Masquefa està elaborant un estudi que permetrà obtenir una diagnosi de l’estat actual d’aquest sector i un pla d’actuació que recollirà propostes estratègiques concretes per reactivar-lo i potenciar-lo.

El treball, que compta amb una subvenció de 8.000 euros de la Diputació de Barcelona, pretén identificar també d’altres atractius de Masquefa, per exemple en l’àmbit cultural, turístic o gastronòmic, que poden contribuir a millorar el grau de dinamisme comercial i econòmic del municipi, així com també mesures urbanístiques que hi poden incidir positivament.

Especialistes de l’empresa Focalizza, encarregada del projecte, han iniciat el treball de camp amb la realització d’entrevistes personalitzades a un nombre significatiu de comerciants i a d’altres agents socioeconòmics. També treballen sobre el terreny en la identificació de l’oferta comercial i d’altres elements d’interès del municipi.

El Projecte de Desenvolupament i Comerç inclourà l’anàlisi de l’oferta quantitativa i qualitativa del comerç de Masquefa i dels seus elements més característics; la identificació de l’oferta turística i gastronòmica; la diagnosi de la demanda comercial, amb una enquesta dels hàbits de compra i la satisfacció dels consumidors, l’estudi de les polítiques comercials impulsades fins al moment i la diagnosi de les infrastructures i els serveis existents, amb especial atenció a qüestions com l’estat dels carrers i el mobiliari urbà, la senyalització, l’aparcament, l’accessibilitat i la mobilitat i el transport públic, entre d’altres.

El pla d’acció contindrà propostes per reforçar la marca comercial, fomentar l’associacionisme i formar i assessorar els comerciants. També preveurà la realització de campanyes de promoció del comerç i d’altres centres d’interès, l’impuls d’actuacions per incorporar la gestió professional en l’activitat comercial i actuacions per millorar les infrastructures urbanes i els serveis.