S’han convocat, mitjançant Decret 104/2012, d’1 d’octubre, Eleccions al Parlament de Catalunya (DOGC núm. 6224 de 02/10/2012), per al proper 25 de novembre de 2012.

Les llistes electorals s’exposen al públic perquè les persones interessades les consultin a l’efecte de presentar reclamacions.

Per aquest motiu s’informa que les llistes del cens electoral provisionals de Masquefa, tancades a 30 de juliol de 2012, estaran en exposició pública del 8 al 15 d’octubre de 2012, ambdós inclosos, i es podran consultar durant aquest període a l’Ajuntament (C/ Major, 93), en horari d’oficines.