A partir del dilluns 3 d’octubre i fins el 10 d’octubre, ambdós inclosos, s’exposaran públicament les llistes provisionals del cens electoral tancades el 29 de juny. Les persones interessades podran comprovar si hi estan incloses i, si s’escau, formular reclamació.

Per realitzar aquesta comprovació cal personar-se a les oficines de l’Ajuntament, carrer Major, 93. L’horari és de 9 del matí a les 14 hores, i també per les tardes dels dilluns i dijous de les 17 a les 19 hores.

Caldrà aportar el DNI, el passaport o permís de conduir. Cal recordar que la inscripció en el cens electoral és necessària per a poder votar el proper 20 de novembre de 2011.