A partir del dilluns 10 d’agost i fins el 17 d’agost, ambdós inclosos, s’exposaran públicament les llistes provisionals del cens electoral tancades el 29 de maig de 2015. Les persones interessades podran comprovar si hi estan incloses i, si s’escau, formular reclamació. Per fer aquesta comprovació cal personar-se a les oficines de l’Ajuntament (C/ Major, 93). L’horari és de 9 del matí a 2 del migdia. Cal aportar el DNI, targeta d’identitat d’estranger, el passaport o permís de conduir.  La inscripció en el cens electoral és necessària per poder votar en les Eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre vinent.