A partir del dilluns 7 d’abril i fins al 14 d’abril, ambdós inclosos, s’exposaran públicament les llistes provisionals del cens electoral, tancades l’1 de febrer de 2014, amb motiu de les Eleccions al Parlament Europeu convocades per al 25 de maig vinent. Les persones interessades poden comprovar si hi estan incloses i, si s’escau, formular reclamació.

Per fer aquesta comprovació cal personar-se a les oficines de l’Ajuntament de Masquefa (Carrer Major, 93). L’horari és de 9 del matí a 2 del migdia, i també les tardes de dilluns i dijous de les 5 a les 7.

Caldrà aportar el DNI, targeta de residència, passaport o permís de conduir.

La inscripció en el cens electoral és necessària per a poder votar en les eleccions europees del 25 de maig vinent.