A partir del dilluns 2 de novembre fins el 9 de novembre, ambdós inclosos, s’exposaran públicament les llistes provisionals del cens electoral tancades el 30 de juliol de 2015. Les persones interessades podran comprovar si hi estan incloses i, si s’escau, formular reclamació.

Per realitzar aquesta comprovació cal personar-se a les oficines de l’Ajuntament, carrer Major, 93. L’horari és de 9 del matí a les 14 hores.

Caldrà aportar el DNI, el passaport o permís de conduir. Cal recordar que la inscripció en el cens electoral és necessària per a poder votar el proper 20 de desembre de 2015.