Del 14 al 22 de setembre de 2016, (ambdós inclosos), es farà l’exposició pública del Cens Electoral vigent per establir, mitjançant sorteig la llista biennal de candidats a jurats. (Llei orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat)

Les persones interessades podran comprovar si hi estan incloses i, si s’escau, formular reclamació.

Per realitzar aquesta comprovació cal personar-se a les oficines de l’Ajuntament, carrer Major, 93. L’horari és de 9 del matí a les 14 hores.

Caldrà aportar el DNI, el passaport o permís de conduir.