Fins al 9 d’octubre, inclòs, està a exposició pública a les oficines de l’Ajuntament (C/ Major, 93) el cens provisional d’electors per a les eleccions a cambres agràries que tindrà lloc en els mesos vinents. Durant aquest període els interessats poden presentar a l’Ajuntament les al·legacions sobre inclusió, exclusió o modificació de dades en el cens que considerin oportunes. Si s’escau, des de l’Ajuntament se us facilitarà un model imprès per fer les al·legacions.