El vial ja serà plenament transitable a partir d’aquest cap de setmana.

L’Ajuntament de Masquefa ha donat per acabat aquest divendres 29 de novembre el projecte urbanístic de construcció del nou passeig que connecta el carrer Montserrat amb l’Escola Font del Roure.

L’actuació, cofinançada entre el consistori i FGC, tenia com a objectiu millorar la seguretat i la comoditat d’aquesta connexió i adaptar-ne la seva estructura perquè hi puguin transitar tots els vianants. Així, s’han executat tasques d’arranjament i millora de la seguretat als vials que transcorren en paral·lel a la via del tren i s’ha habilitat un nou accés per a vehicles al Centre de Dia.