Les sol·licituds s’han de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. També es poden entregar presencialment al consistori sol·licitant cita prèvia.

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament obre una nova convocatòria de beques per sufragar les despeses generades en la realització d’estudis postobligatoris, per a les persones residents a Masquefa. Amb aquests ajuts el consistori vol fomentar la formació postobligatòria i superior de les persones que disposen de menys ingressos, per fer possible el principi d’Igualtat d’oportunitats.

Les persones beneficiaries d’aquestes beques han de ser estudiants residents a Masquefa que cursin estudis oficials de grau universitari, diplomatura o llicenciatura, cicles formatius de grau mitjà (CFGM), cicles formatius de grau superior (CFGS), Batxillerat, ensenyaments professionals de música i dansa i estudis artístics superiors a Catalunya.

Les bases de la convocatòria es poden consultar aquí; i si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb la Regidoria de Joventut al telèfon 93 772 85 21 o enviant un correu electrònic a l’adreça joventut@masquefa.net.

Les persones interessades en sol·licitar aquests ajuts han de presentar l’imprès de sol·licitud i la documentació necessària, que es pot consultar aquí. Tot plegat, s’ha de presentar abans del 30 de juny al portal de tràmits i gestions de l’Ajuntament o de forma presencial a l’OAV (en aquest darrer cas és imprescindible sol·licitar cita prèvia).

Bases de la convocatòria en castellà.