L’Ajuntament de Masquefa ha aconseguit que l’empresa de la Generalitat Gestió d’Infrastructures SA (GISA) es faci càrrec de la reparació de les esquerdes que les obres del vial del tren van provocar en diversos habitatges dels carrers Concepció, Virolai, la Plana i Verge de la Mercè. Tècnics de GISA i de la constructora COMSA, que s’encarregarà de la reparació dels desperfectes, visitaran a partir de la setmana que ve els propietaris de la quinzena d’habitatges que en van resultar afectats per tal d’iniciar els treballs.

Les esquerdes en els habitatges es van produir a conseqüència de les obres de construcció d’un gran vial que connecta el carrer de Virolai amb la cruïlla del Passeig de la Via i del carrer de Picasso. GISA va contractar aquestes obres a la constructora COMSA.

El compromís d’iniciar els treballs de reparació d’immediat arriba després que l’equip de govern de Masquefa s’hagi entrevistat amb el president de Gestió d’Infrastructures SA, Xavier Casas, i el cap d’Infrastructures Ferroviàries d’aquesta empresa pública, Andreu Roca.

Les esquerdes van aparèixer en els habitatges l’octubre de 2006, durant els treballs de compactació dels terrenys. Els veïns afectats es van queixar i van aconseguir aturar parcialment i provisionalment els treballs a mitjan desembre. Després de diversos estudis, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat va decidir, al gener, modificar el sistema de compactació dels terrenys i va substituir el cilindre rodant que s’havia utilitzar inicialment per un altre mecanisme de compactació que no provoca vibracions.