Nova Guia de recursos educatius i laborals de l’Anoia Sud 2016

La Xarxa Transició Escola Treball Anoia Sud ha publicat una nova edició de la Guia de recursos educatius i laborals del territori per al curs 2016-2017.

La publicació -que podeu consultar a les pàgines web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat), del Centre Tecnològic Comunitari (www.ctc.masquefa.net) i de la Xarxa TET Anoia Sud (xarxatetanoiasud.com)- recull totes les ofertes que existeixen a l’Anoia Sud i el seu territori d’influència en els àmbits educatiu i laboral. A més, la guia també es pot consultar en format paper a les dependències municipals.

La Guia de recursos educatius i laborals del territori és una eina de suport per ajudar els joves a decidir el seu futur acadèmic i professional i donar-los a conèixer les diverses opcions que hi ha en aquest territori per a començar a estudiar, continuar la seva preparació o incorporar-se al mercat de treball.

També és un recurs útil per a qualsevol persona que, al marge de la seva edat, i de si es troba en actiu o a l’atur, estigui cercant informació sobre la formació postobligatòria que es pot fer en aquest territori o les diferents opcions per a incorporar-se al món laboral.

La guia estructura la informació sobre l’oferta formativa i laboral en funció de si es té o no el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO). A més de l’explicació de les diverses opcions formatives, inclou un directori d’adreces de centres i recursos i el referent a cada municipi al qual cal adreçar-se per demanar més informació.