La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va acollir el divendres 4 de març la primera jornada d’educació de les persones adultes. La trobada va tenir com a objectiu iniciar un espai reflexiu i pràctic de coneixement que permeti crear debat i que sigui el punt de partida per a repensar situacions d’èxit i de millora en l’àmbit de l’educació de les persones adultes. I és que aquest segment de la població és important per assolir coneixement, procediments i eines que permetin un millor exercici de la ciutadania, una millor autonomia i benestar. La conferència inaugural va anar a càrrec del catedràtic de Ciència Política de la UAB i especialista en anàlisi de polítiques públiques, Joan Subirats.

A l’Autònoma, l’Ajuntament de Masquefa sota el títol ‘Masquefa, una vila per l’educació i la inclusió’ va exposar tres experiències que destaquen en l’aposta que fa el municipi per convertir-se en una vila educadora, fomentant una educació inclusiva i de qualitat al llarg de la vida:

1- El CTC, un equipament municipal en el que s’hi desenvolupa la formació d’adults. Aquest centre, adaptat arquitectònicament, disposa d’eines que garanteixen l’accés a la formació i s’adapten a les necessitats individuals de cada persona.

2- Els ‘Tastet d’Oficis’ és un programa de diversificació curricular per alumnes de 3r i 4rt d’ESO de la USEE de l’institut. Combina unes hores de treball a l’aula, amb unes hores d’aprenentatge en un centre de treball. D’aquesta manera es facilita un primer contacte de l’alumne amb el món laboral, s’aproximen a la realitat de diferents professions i les poden posar en pràctica.

3- El Projecte Singular ‘Aprenentatge, formació i inserció de joves amb espacials dificultats’ està adreçat a joves entre 16 i 30 anys amb dificultats per seguir els aprenentatges a través del sistema educatiu formal. L’objectiu principal és aconseguir la inserció laboral dels participants, tenint en compte diferents ritmes d’aprenentatge, que aquest sigui vivencial, pràctic i aplicable, i que es pugui vincular a la comunitat. Es prepara a la persona per afrontar la quotidianitat, potenciant les relacions socials, la preparació per la vida adulta i el treball.