Aquesta actuació té com a objectiu evitar la propagació del foc en cas d’incendis forestals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Masquefa té previst iniciar a finals del mes de febrer les obres d’obertura de la franja perimetral contra incendis forestals a la urbanització El Maset. Els treballs forestals consisteixen en la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc, d’acord al projecte redactat per l’Oficina Tècnica de prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona i aprovat per l’Ajuntament el desembre de 2016. L’objectiu és complir amb el disposat a la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005, de 14 de juny de 2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Es preveu que les obres tinguin una durada de cinc setmanes.

Aquesta actuació s’emmarca en una subvenció de 36.558,77€ atorgada per la Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament de Masquefa, en el marc del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-2019’. En finalitzar les obres, l’Ajuntament convocarà els veïns a una xerrada informativa per tal de donar a conèixer els treballs realitzats.

D’altra banda, i segons el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’Ajuntament recorda també que els propietaris de finques i parcel·les tenen l’obligació legal de mantenir-les netes i en condicions de seguretat, salubritat i decòrum, tancant els terrenys i retirant-ne els matolls, les males herbes i les escombraries.

Consulta el plànol de la franja perimetral en aquest enllaç.