Alguns dels cursos d’ofimàtica que organitza el Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa es podran fer de manera semipresencial, ja que incorporaran un campus virtual que permetrà als alumnes interactuar amb els professors des del seu ordinador, ja sigui des de casa o des de qualsevol punt de l’exterior amb connexió a Internet. En aquest campus virtual els alumnes podran descarregar-se material didàctic, penjar els seus exercicis i treballs, participar en fòrums o fer consultes als professors.

Amb els cursos semipresencials l’Ajuntament de Masquefa vol facilitar l’accés a la formació a les persones que tenen dificultats de disponibilitat per personar-se a totes les classes. La iniciativa es posa en marxa després de la prova pilot que ja s’ha efectuat amb un primer curs de mecanografia i que ha obtingut una molt bona resposta per part d’alumnes i professors. L’objectiu de l’Ajuntament és incorporar aquesta nova eina a més cursos i dels diferents àmbits.