Dijous, 3 de desembre, es va celebrar al CTC de Masquefa una jornada empresarial sobre el polígon industrial La Pedrosa. Durant l’acte es van donar a conèixer el perfil i tipologia d’empreses que hi ha, es van explicar els avantatges de l’associacionisme empresarial i amb quines eines és possible millorar el funcionament d’aquestes empreses.

El CTC ha fet, en els últims mesos, una prospecció a 43 empreses del polígon industrial La Pedrosa, el 91,48% de les empreses. La tipologia de les empreses són pimes i microempreses. Més de la meitat de les empreses consultades contracta a través de contactes personals. El servei més sol•licitat, com a necessitat, és el de Formació 27,42%, seguit d’Associacionisme a gremis, que és del 16,13%.

Entre les propostes de millora que fan les mateixes empreses que del polígon industrial La Pedrosa, hi ha, entre d’altres, la senyalització, la comunicació, la neteja de la via pública, l’enllumenat i la seguretat.

També es van explicar els àmbits de col·laboració del CTC amb les empreses. Entre els aspectes més destacats hi ha la borsa de treball, informació sobre formacions i convenis de pràctiques. En menys proporció hi ha la participació en l’associació empresarial local i la participació en fira de comerços i empreses locals.